F. Professionele publicaties

Gelijkheid als dwang, Emancipatie en Overheidsbeleid, met J. Mulder e.a., Houten: Den Hertog 1992.