Algemeen overzicht

Willem van Vlastuin werd geboren op 6 maart 1963 te Maarn. In 1981 behaalde hij zijn VWO-diploma aan het Van Lodenstein-College te Amersfoort, waarna hij Technische Natuurkunde studeerde aan de Technische Universiteit Delft. In 1984 begon hij met een studie theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, die hij in 1988 afrondde met een scriptie over Jonathan Edwards. In februari 1990 legde Wim zijn kerkelijk examen af en drie maanden later werd hij bevestigd als predikant van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) in Wouterswoude. Na het aanvaarden van een beroep verhuisde hij in 1995 naar Opheusden en sinds 1999 diende hij de gemeente van Katwijk aan Zee. 

Wim heeft diverse boeken en artikelen geschreven, waaronder ‘Opwekking’ (1989) dat in 1998 in het Engels en in 2003 in het Russisch werd vertaald. Aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) voltooide hij zijn dissertatie: De Geest van Opwekking. Een studie naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-’58) in 2002. Enige jaren geleden schreef hij een boek over persoonlijke vernieuwing: Word vernieuwd. Een theologie van de persoonlijke vernieuwing (Göttingen: Vandenhoeck en Ruprecht, 2014) en publiceerde in 2017 de studie Katholiek vandaag. Een gereformeerd gesprek over katholiciteit. In 2019 publiceerde hij een theologische beschouwing over het onderwijs [Voor hart en hoofd. Een essay over Christus-identiteit in het onderwijs]. 

In mei 2004 werd hij benoemd tot lid van de synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Dit duurde tot zijn benoeming als docent systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam in 2005. Sinds 2007 was hij decaan van het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk en sinds 2015 is hij hoogleraar Theologie en Spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij bekleedt diverse nevenfuncties in academische, kerkelijke, missionaire en onderwijskundige kringen en is getrouwd met Wilma Gerda Wiersma met wie hij zes kinderen heeft gekregen: Tonny, Hennie, Jan, Meindert, Marianne en Willem.