E. Academische artikelen

‘Nijkerk en Northampton’, in: J. Spaans (red.), Een golf van beroering. De omstreden religieuze opwekking in Nederland in het midden van de achttiende eeuw (Amsterdamse historische reeks), Hilversum: Verloren 2001, 59-78.