F. Professionele publicaties

‘Emancipatie in de gereformeerde theologie’ in: W. van ‘ Spijker e.a., Aspecten van Emancipatie, Kampen/Gouda 2004, 56-67.