H. Recensies

‘Onmiddellijke openbaringen niet meer nodig’, recensie C. Harinck, De Geestesgaven. Een bezinning op de opkomst van de charismatische beweging, in: Reformatorisch Dagblad 28 juni 2006.