N. Interviews (per 2009)

‘Ook synodebesluiten moeten getoetst worden aan het Woord van God’, in: A. van Belzen, Helen en delen. Hervormden over PKN en HHK, Kampen: De Groot Goudriaan, 211-230.