H. Recensies

‘Putten uit de puriteinse traditie’, recensie van A. Kamsteeg, De kerk die leeft. Vijf pijlers van de christelijke gemeente, Barneveld: De Vuurbaak 2010, in RD 21 oktober 2010.