K. Academische lezingen

‘Jacobus Fruytier en de kracht van het verbond’, Stokosmos-lezing Middelburg 9 november 2010.