E. Academische artikelen

‘Van Rulers theocratisch concept in calvinistisch perspectief’, in: Zicht 2011/4, 62-66.