B. Academische monografieën

Word vernieuwd. Een theologie van persoonlijke vernieuwing, Utrecht: Kok Kampen 2011 [416 pag].

Persoonlijke vernieuwing of heiligmaking behoort tot het hart van het christelijke leven.
Luisterend naar de Schrift en in gesprek met diverse theologen presenteert de auteur een actueel ontwerp voor een theologie van persoonlijke vernieuwing.
In dit ontwerp is de geestelijke gemeenschap met Christus het uitgangspunt om na te denken over de manier hoe de vernieuwing concreet gestalte krijg in de relatie naar God, naar de naaste, naar onszelf en naar de wereld. Een belangrijke vraag betreft de mate van de vernieuwing, vooral in relatie tot de blijvende zondige aard van de gelovige. De auteur gaat in dit verband ook in op de vraag of heiliging als een positie gezien moet worden, of als een proces.
In een apart hoofdstuk gaat de auteur na hoe Gods Geest en de menselijke geest zich tot elkaar verhouden in de vernieuwing. Een andere vraag betreft de functie van de wet en tot slot komt de vraag aan de orde naar de verhouding tussen het christelijke leven nu en straks in het eschaton.