E. Academische artikelen

‘En uw kinderen. Het genadeverbond in relatie tot de doop van kinderen bij drie vertegenwoordigers van de nadere reformatie’, in: Documentatieblad Nadere Reformatie 36/2 (2012), 131-151.