K. Academische lezingen

‘Beginnen bij de drieheid?’, reactie op CD-studiedag VU, 16 januari 2013