N. Interviews (per 2009)

‘In een klooster werd vraag 80 ineens actueel voor mij’, in Eenheid, 450 jaar Heidelbergse Catechismus, 77.