H. Recensies

Review in DNR 38/1 (2014), 94-96 van A. Baars en A. Groothedde, Belijden in zevenvoud. Harmonie van zeven protestantse belijdenisgeschriften, Apeldoorn: De Banier 2013.