K. Academische lezingen

‘Geloven in 1608, actueel in 2014’, Stokosmos 11 april 2014, in Haamstede about Teellinck with Karin vd Broeke (preses PKN).