D. Academische artikelen (peer review)

‘De toekomst in het heden. Een onderzoek naar het eigene van Jonathan Edwards’ eschatologie in het licht van de huidige bezinning op de eschatologie’, Theologia Reformata 57.3, september 2014, 224-241.