L. Professionele lezingen

‘Buiten Jezus is geen leven: arrogant of exclusief?’, studenten HHK, 17 oktober 2014, Gouda