E. Academische artikelen

‘Spiritualiteit in de Heidelbergse Catechismus’, in F. van der Pol en W. van Vlastuin (eds.), Leven met de Heidelbergse Catechismus. 450 jaar omgang met het troostboek, Gouda: Driestar 2014, 70-94.