H. Recensies

Review Tomás Halík, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven (Zoetermeer: Boekencentrum, 2014), Theologia Reformata 58/1, maart 2015, 112-114.