H. Recensies

‘Troost, verzekering en bewaring’, recensie van W. Verboom, Kostbaar en breekbaar. Zondag 1 in catechismuspreken door de eeuwen heen (Zoetermeer: Boekencentrum 2015), in RD 23 april 2015.