E. Academische artikelen

‘Geheel Israël behouden’, focus-artikel in Theologia Reformata 58.3 (september 2015), 282-287 nav B. Maljaars, Heel Israël zal behouden worden. Een kritisch onderzoek naar de gangbare exegese van Romeinen 11 (Soesterberg 2015).