E. Academische artikelen

‘Acta Dei et humana. Brainerds gebed als specimen van Edwards’ spiritualiteit’, in G.C. den Hertog, M.C. Mulder en T.E. van Spanje (red.), Acta. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. T.M. Hofman als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (Heerenveen: Groen 2015), 338-348.