E. Academische artikelen

‘Bevindelijke prediking’ in J. Hoek (red.), De preek werkt. Bezinning op christelijke verkondiging (Heerenveen: Jongbloed 2015), 204-215.