E. Academische artikelen

‘Gods verborgenheid bij Teellinck: een nadere analyse’, in J. van de Kamp, A. Goudriaan and W. van Vlastuin (eds.), Pietas reformata. Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd (Zoetermeer: Boekencentrum 2015), 69-78.