F. Professionele publicaties

‘Hoe moet je omgaan met tegenstrijdigheden in de Bijbel?’, in W. van Klinken (red.), Beperkt geloof je vrijheid? En andere vragen over het christelijk geloof (Apeldoorn: De Banier, 2015), 27-30.