F. Professionele publicaties

‘Hoe weet ik dat de Bijbel waar is?’, in W. van Klinken (red.), Beperkt geloof je vrijheid? En andere vragen over het christelijk geloof (Apeldoorn: De Banier, 2015), 11-14.