C. Redacteur

J. van de Kamp, A. Goudriaan en W. van Vlastuin (eds), Pietas reformata. Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd, Zoetermeer: Boekencentrum 2015 [320 pag.]

Deze bundel werpt nieuw licht op de wereld van het gereformeerde piëtisme in theologisch, cultureel en internationaal verband. Een keur aan theologen en historici heeft een bijdrage geleverd. Het gereformeerd piëtisme is een onderzoeksgebied dat in de afgelopen decennia op de kaart is gezet. W.J. op ’t Hof is al enkele decennia een van de drijvende krachten daarachter. In zijn vele publicaties heeft hij laten zien dat het Nederlandse gereformeerde piëtisme verbindingen kende over de grenzen van land, taal en confessie heen. In het streven om theologie, kerk en cultuur te hervormen, drukte het piëtisme op al deze terreinen zijn stempel. Daarbij maakte het veelvuldig gebruik van media, zoals het boek. Het Festschrift bestaat uit bijdragen van collega’s over al deze aspecten.