E. Academische artikelen

‘Katholiciteit en Credo’, in J.M. Burger, A.L.Th. de Bruijne en R.T. te Velde (red.), Weergaloze kennis. Opstellen over Jezus Christus, Openbaring en Schrift, Katholiciteit en Kerk aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015), 287-297.