F. Professionele publicaties

‘Kun je zeker zijn van het christelijk geloof?’, in W. van Klinken (red.), Beperkt geloof je vrijheid? En andere vragen over het christelijk geloof (Apeldoorn: De Banier, 2015), 67-70.