E. Academische artikelen

‘Puriteins Katholiek. De relevantie van het katholiciteitsbegrip bij James Ussher (1581-1656)’, in E.A. de Boer en H.J. Boiten, Godsvrucht in geschiedenis. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. F. van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen (Heerenveen: Groen 2015), 338-349.