H. Recensies

Review P. Veerman, Bidden leren. Vergelijkend onderzoek naar het eigen karakter van het gebedsonderwijs in de Heidelbergse Catechismus, (Zoetermeer: Boekencentrum 2016), in Theologia Reformata 59.3 (september 2016), 303-304.