E. Academische artikelen

‘Het goud van de gereformeerde traditie’, in J. van Kleeff en J. Methorst (eds.), Traditie in transitie. De plaats van tradities in een veranderende wereld (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2016), 95-108.