F. Professionele publicaties

‘Inleiding bij de vierde druk’, W. van Vlastuin, Opwekking, Apeldoorn: De Banier, 6-24.