H. Recensies

Review B.J. Spruyt (red.), Romantiek en stichtelijkheid. Nagelaten geschriften van ds. J.T. Doornenbal (Apeldoorn: De Banier, 2016), Theologia Reformata 59.4 (december 2016), 416-418.