H. Recensies

Review W. Verboom, Kostbaar en breekbaar. Zondag 1 in catechismuspreken door de eeuwen heen (Zoetermeer: Boekencentrum 2015), Documentatieblad Nadere Reformatie 40.1 (2016), 90-91.