H. Recensies

Teview E.P. Meijering, Kennis is niet alles maar alles is ook kennis. Karl Barth over de Heidelbergse Catechismus (s.l.: Anybook Press, 2016), Theologia Reformata 59.4 (december 2016), 425-426.