E. Academische artikelen

‘Theocratie. Hermeneutische overwegingen’, with H. van den Belt, in J.A. Schippers (red.), Gerechtigheid verhoogt een volk. Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat (Apeldoorn: De Banier + Rotterdam: Wetenschappelijk Instituut SGP, 2016), 211-227.