F. Professionele publicaties

‘Zullen wij de jonge kinderen dopen? Ambtelijke verantwoordelijkheid rondom de doopvont’, notitie tbv synode HHK, 2016.