H. Recensies

Review G. Immink, Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid (Zoetermeer: Boekencentrum, 2017), Theologia Reformata 60.1 (maart 2017)