E. Academische artikelen

Focus-artikel nav J. Veenhof, De kracht die hemel en aarde verbindt: de identiteit van de Geest van God als relatiestichter (Zoetermeer: Boekencentrum, 2016), Theologia Reformata 60.3 (september 2017), 298-306.