L. Professionele lezingen

‘Unio mystica als christelijk perspectief’, studiedag ‘Leven in Christus’ op 24 november aan de Theologische Universiteit Kampen nav Hans Burger, Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus (Franeker: Van Wijnen, 2017).