L. Professionele lezingen

‘Artificial Intelligence: Over de maakbaarheid van de nieuwe mens?’, een bezinningsdag met prof. dr. ir. M. Steinbuch op het Hoornbeeck-college op 8 januari 2018.