H. Recensies

De Geest als persoon, recensie W.M. Dekker en A. Zoutendijk, De Geest onderscheiden. Een bijbels-theologisch, theologiehistorische en dogmatische studie over de heilige Geest als persoon (Utrecht: Boekencentrum, 2017), in RD 17 maart 2018.