K. Academische lezingen

De puriteinse ecclesiologie van de Pilgrim Fathers, symposium ‘De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers en D. Deddens’, 3 oktober 2018 te Kampen