F. Professionele publicaties

Rechtvaardiging, in W. van Vlastuin (red.), Reformatie, toen en nu. Over rechtvaardiging, Schriftgezag en vreemdelingschap (Apeldoorn: Labarum Academic, 2018), 9-41.