F. Professionele publicaties

‘Wij oordelen de Schrift niet, de Schrift oordeelt ons’, in B.J. Spruyt (red.), Goud in handen. Teksten uit de christelijke traditie, gekozen door reformatorische opinievormers (Apeldoorn: De Banier, 2018), 229-240.