H. Recensies

Hoe mee te denken met Paulus? in Nader bekeken 26.3 (maart 2019), 86-89 recensie van B. Loonstra, Meedenken met Paulus. Letter en Geest in de bezinning op vrouw en ambt (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2018).