L. Professionele lezingen

Katholiciteit of plurale diversiteit?, symposium ‘Kerkmuren, zegen of vloek?’ ter gelegenheid van de presentatie van Spirituele oecumene, te Amersfoort op 28 september 2019.