F. Professionele publicaties

Liturgie als gemeenschap met de drieenige God, in H.A. Speelman en K. vd Zwaag, Spirituele oecumene. Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God (Kampen: Summum, 2019), 352-361.