E. Academische artikelen

Wat betekent de evolutietheorie voor het christelijk denken over de ziel? in William den Boer, René Fransen en Rik Peels (ed.), En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen (Kampen: Summum, 2019), 265-277.